Adverteren in de OGh Visie

OGh Visie is het  magazine voor de Oracle gebruiker en gaat in 2015 de 21e jaargang in. Het blad wordt (gratis) toegezonden aan 4800 abonnees en is bij uitstek geschikt om uw organisatie of product onder de aandacht van de Nederlandse Oracle community te brengen.
 
In 2015 zal het blad minimaal 1x per jaar in hard copy verschijnen en 4 x per jaar ontvangen de abonnee's een Digitale Nieuwsbrief want naast het vertrouwde magazine OGh Visie brengt de Oracle Gebruikersclub Holland nu ook een e-mail nieuwsbrief uit. Via deze OGh Visie-mail brengt de OGh u actueel nieuws en achtergronden over Oracle en Oracle technologie en wordt u op de hoogte van gehouden van de activiteiten van de Oracle Gebruikersclub Holland. OGh Visie-mail wordt verstuurd aan alle OGh-leden, maar net als bij de papieren uitgave kunnen ook andere Oracle-geïnteresseerden zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief

 

Tarieven vanaf 1.1.2015

Advertenties OGh Visie en/of OGh Visie mail

 

OGh Visie

A4

€ 1.500

½ A4

€ 800

¼ A4

€ 500

Digitale Nieuwsbrief

Kop vet / plaatje of foto /

4 regels

Link naar website/landingpage

€ 495
 
 

Tarieven Banners en advertenties op Website OGh

 

 


Jaar

Banners
120 bij 120 pixels

wisselend in iedere categorie
link naar website

Gold

             € 1.485

Silver

             € 825

Bronze

                          € 405

Advertentie

120 bij 240 pixels

Exclusief gedurende plaatsing

Link naar website/landingpage

€ 495
(per maand)

Algemene Informatie

Titel

OGh Visie

Uitgegeven door

Oracle Gebruikersclub Holland,

Postbus 701, 3700 AS Zeist

Tel. 030-699 70 65

Fax 030-696 23 78

Website www.ogh.nl

Advertentie-exploitatie

Secretariaat Oracle Gebruikersclub Holland,

Postbus 701, 3700 AS Zeist

Contactpersoon: Maartje Stapel

Verschijningsdata

Jaarlijks

Verspreiding

Controlled circulation aan OGh-leden, algemeen ICT-management en aan belanghebbenden binnen de automatiseringsbranche

Oplage

4.800 exemplaren

Abonnementen

n.v.t.

Opmerking

Plaatsing van advertentie en/of bijsluiter geschiedt uitsluitend in overleg met Oracle Gebruikersclub Holland.

 

Drukproeven van de advertentie dienen voor akkoord te worden getekend door opdrachtgever alvorens tot plaatsing wordt overgegaan.

Technische gegevens

Drukprocédé

Offset

Papier

135 grams hv gesatineerd mc

Formaat

1/1, 1/2, 1/4 en 1/8 pagina full colour

Zetspiegel

194 mm breed x 278 mm hoog

Bladspiegel

210 mm breed x 297 mm hoog

Aflopend

Bladspiegel + 5 mm rondom i.v.m. afsnede

Reproductiemateriaal FC  

Bij voorkeur digitaal, Macintosh, Quark Xpress, vergezeld van kleurproef of litho’s onleesbaar positief, Raster 60

Kopregeladvertentie

(evt. zelf in te vullen)

Afsluitdatum materiaal

2 weken voor verschijning

Reproductiekosten

Extra werkzaamheden veroorzaakt door aanlevering van niet gereed advertentiemateriaal zullen tegen kostprijs worden doorberekend

Facturering

volgt bij plaatsing

Reproductiekosten

Kosten veroorzaakt door aanlevering van niet gereed advertentiemateriaal zullen worden doorberekend
* reductie geldt bij plaatsing in opeenvolgende edities.

Toeslagen

A. Voorkeursplaatsing
10 %
B. Binnenkant omslag
15 %
C. Binnenkant achterpagina
15 %
D. Buitenkant achterpagina
25 %

Wilt u informatie neem dan contact op met secretariaat@ogh.nl 030 6997065

Alle prijzen zijn excl. btw