ALV archief

Sinds 2010 houdt de OGh haar Algemene Ledenvergadering in digitale vorm:
De agenda en alle bijlagen, zoals verslagen, jaarcijfers, etc. worden via het besloten gedeelte van de website OGh ter inzage gegeven aan de OGh-contactpersonen en individueel toehoorders.
De OGh-contactpersonen kunnen tot aan de opening van de vergadering hun stem laten gelden over de diverse punten van stemming.
 
Hier vindt u de agenda's en bijlagen van de digitale ALV's:

NB: Alleen bezoekers die zijn ingelogd als OGh-contactpersoon of Individueel toehoorder (zonder stemrecht) kunnen de agenda's en bijlagen inzien.