Over OGh

De Oracle Gebruikersclub Holland is een vereniging van in het Nederlands taalgebied gevestigde Oracle gebruikers. De OGh is onafhankelijk van softwareleverancier Oracle.

 

De Oracle Gebruikersclub Holland streeft de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van een effectief en efficiënt gebruik van de Oracle producten door uitwisseling van informatie tussen de leden onderling en tussen OGh en Oracle.
  • Het kenbaar maken aan Oracle van wensen van de OGh leden ten aanzien van het wijzigen of toevoegen van gebruiksmogelijkheden van Oracle producten.

 

De Oracle Gebruikersclub Holland probeert de gestelde doelen te bereiken door:

  • Het organiseren van (maandelijkse) themabijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten waarin telkens een bepaald thema wordt belicht, vertellen gebruikers over hun ervaringen en/of worden productpresentaties gegeven.
  • Het organiseren van minicongressen.
  • Het organiseren en faciliteren van Special Interest Groups.
  • Het uitbrengen van een magazine voor de Oracle geïnteresseerde: de OGh Visie.
    Met daarin artikelen, feiten en wetenswaardigheden over (het gebruik van) Oracle producten.

Statuten van de Oracle Gebruikersclub Holland